ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada

Ştiri din Moldova

Ştiri din Moldova / >

Moldova va avea o lege cu privire la secretul de Stat

Moldova va avea o lege cu privire la secretul de Stat

Republica Moldova va avea o lege aparte cu privire la secretul de stat, al cărei proiect a fost elaborat de Serviciul de Informaţii şi Securitate şi depus la Biroul Permanent al Parlamentului.

Potrivit Agenţiei INFOTAG, proiectul prevede că vor fi secretizate informaţiile ce ţin de: domeniul apărării naţionale (conţinutul planurilor strategice şi operative, documentelor ce ţin de conducerea de luptă referitoare la pregătirea şi derularea operaţiunilor, desfăşurarea strategică, operativă şi de mobilizare a trupelor etc.); din domeniul economiei, ştiinţei şi tehnicii (planurile şi potenţialul de mobilizare a economiei naţionale, rezervele şi volumul livrărilor de materie primă şi materiale strategice etc.); din domeniul relaţiilor externe (activitatea de politică externă, colaborarea militară, tehnico-ştiinţifică şi de altă natură a Republicii Moldova cu statele străine şi organizaţiile internaţionale, dacă divulgarea acestor informaţii, fără îndoială, va cauza prejudicii intereselor şi/sau securităţii statului etc);

De asemenea, vor fi secretizate informaţiile din domeniul securităţii statului şi asigurării ordinii de drept privind: efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială, formele, tactica, metodele, mijloacele şi rezultatele activităţii de informaţii, de contrainformaţii şi operative de investigaţii.

Totodată, se prevede că nu vor fi atribuite la secretul de stat şi nu vor putea fi secretizate informaţiile privind: faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului; starea mediului înconjurător, calitatea produselor alimentare şi obiectelor de uz casnic; avariile, catastrofele, fenomenele periculoase ale naturii şi alte evenimente extraordinare care periclitează securitatea cetăţenilor; starea sănătăţii populaţiei, nivelul ei de trai, inclusiv alimentaţia, îmbrăcămintea, traiul, deservirea medicală şi asigurarea socială, indicii socio-demografici etc.

Conform proiectului, vor exista patru grade de secretizare a informaţiilor atribuite la secretul de stat: „strict secret”, „secret”, „confidenţial” şi „restricţionat”.

Pentru informaţiile cu gradul de secretizare „strict secret” se va stabili un termen de secretizare de pînă la 25 de ani, pentru cele cu gradul de secretizare „secret” – de pînă la 15 de ani, pentru cele cu gradul de secretizare „confidenţial” – de pînă la 10 ani şi pentru informaţiile cu gradul de secretizare „restricţionat” – de pînă la 5 ani.

Atribuirea informaţiilor la categoria „secret de stat” se va face în baza unui Nomenclator aprobat de Guvern.

Sursa — Agenţia de presa Infotag